Randøy Breiflabb 34″ – «The Grey Pearl»

Denne kom til meg for to år siden. Den kom ikke selv, bare annonsen.

innledningen finner du inntil videre på https://leoz.no/oy-og-batlivets-gleder/randoy-breiflabb-34-the-grey-pearl/

Etterhvert skal du få følge min videre ferd fra bryggeseiler med «den grimme elling» til mine dagdrømmers perle, det er en del prosesser frem dit, dem vil bli skarpt og skjevt belyst på denne siden.